Airdrop

Airdrop – w dużym uproszczeniu, jest to proces lub zabieg marketingowy polegający na darmowym rozdystrybuowaniu kryptowaluty pośród społeczności. Celem takiego zabiegu jest poszerzenie świadomości istnienia danej monety, wzbudzenie zainteresowania oraz stworzenie większego popytu. Wyróżnia się dwa sposoby dystrybucji: Nagroda za posiadanie konkretnej kryptowaluty Deweloperzy kryptowaluty, której dotyczy airdrop nagradzają użytkowników posiadających dodatnie saldo jakiejś konkretnej…