FUD

FUD (ang. Fear, Uncertainty, Doubt – strach, niepewność, wątpliwość) to każda informacja, która ma wywołać uczucie strachu, niepewności, zwątpienia i innych negatywnych emocji u uczestników rynku, co w konsekwencji prowadzi do wyprzedawania aktywów przez ich posiadaczy. FUD jest stosowany w nieetycznej strategii, polegającej na zasianiu zwątpienia pośród graczy, poprzez podanie fałszywej i negatywnej informacji przez…