Obowiązek informacyjny

 

Korzystając ze strony internetowej Kryptoportal.pl, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Korzystając z witryny Kryptoportal.pl, wyrażasz także zgodę na poniższe warunki:

 

Korzystanie z informacji zawartych na stronie

 

Korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz informacji i/lub funkcji udostępnianych na stronie lub za jej pośrednictwem (w tym informacji zawartych w połączeniach, wiadomościach e-mail lub innych formach komunikacji) odbywa się na własne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsza strona internetowa, jej właściciele, operatorzy, podmioty stowarzyszone oraz ich pracownicy i kadra zarządzająca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, straty, zobowiązania lub wydatki poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę w wyniku lub w związku z korzystaniem z tej strony.

W przypadku nawiązania stosunków handlowych z brokerem lub giełdą papierów wartościowych albo dokonania inwestycji, nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, wtórne i/lub ekonomiczne straty.

 

Dostępność, adekwatność, poprawność, kompletność

 

Przyjmuje się, że wszelkie informacje na stronie internetowej są powszechnie dostępne, adekwatne, poprawne i kompletne. Nie składa się żadnych oświadczeń, gwarancji ani zobowiązań (pośrednich i bezpośrednich) związanych z poprawnością informacji lub opinii przestawionych na stronie lub za jej pośrednictwem. Treści i funkcje strony internetowej Kryptoportal.pl mogą być zmieniane i poprawiane w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadamiania lub wyjaśniania.

Administratorzy witryny Kryptoportal nie mają obowiązku informowania użytkowników o zachodzących zmianach na stronie.

 

Hiperłącza

 

Należy pamiętać, że niektóre z linków na tej stronie mogą kierować do stron internetowych osób trzecich, z których część to partnerzy marketingowi i/lub partnerzy biznesowi tej strony i/lub ich właściciele, operatorzy i partnerzy. Niezależnie od tych relacji, nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za zachowanie osób trzecich ani za treść lub funkcjonalność ich stron internetowych lub aplikacji.

Hiperłącze lub odniesienie do lub recenzja brokera lub giełdy nie powinny być interpretowane jako zatwierdzenie produktów lub usług tego brokera lub giełdy. Handel z lub za pośrednictwem brokera lub partnera usługowego odbywa się na podstawie warunków użytkowania oraz opłat / prowizji danego brokera lub partnera usługowego. Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki przed dokonaniem transakcji.

 

Kopiowanie treści

 

Cała zawartość tej strony należy do Clickout Media Ltd., chyba że zaznaczono inaczej. Wykorzystanie na innych stronach lub w publikacjach jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą Clickout Media Ltd. – z wyjątkiem tzw. hiperłączy do naszych treści.

 

Polityka prywatności

 

Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych są zawarte na stronie z polityką prywatności witryny Kryptoportal.pl.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt. Nasze dane teleadresowe można znaleźć na stronie z formularzem kontaktowym.