Halving

Halving – pojęcie odnoszące się do miningu (kopania Bitcoinów), oznaczające redukcję nagrody za odnalezienie bloku Bitcoina o połowę. Halving odbywa się co 4 lata i służy on ograniczeniu podaży. Górnicy „kopiąc” bitcoina tak na prawdę konkurują ze sobą w rozwiązywaniu skomplikowanych zadań matematycznych. Jednostce, której uda się rozwiązać je jako pierwsze, przysługuje nagroda w postaci…